KemudahanBUTIR-BUTIR FIZIKAL PUSAT SUMBER SEKOLAH

1.         Jenis bangunan                    - Bangunan Khas Pusat Sumber yang tersedia.
2.         Jenis Pusat Sumber Sekolah- Bersepadu yang merangkumi Unit                  
                                                           Perpustakaan.
3.         Luas Kawasan PSS              - Keluasan 4 bilik darjah.
4.         Kemudahan fizikal yang boleh disediakan terdiri daripada berikut.

           
JENIS BILIK/ RUANG PSS

                                i.            Bilik Perpustakaan
                              ii.            Bilik Bahan Bantu Mengajar
                            iii.            Bilik Penyelaras Pusat Sumber
                            iv.            Ruang Majalah
                              v.            Ruang
                            vi.            Sudut Pameran Buku Baru
                          vii.            Sudut Nilam
                        viii.            Bilik KerjaPERABOT DAN PERALATAN

 1. Meja Membaca
 2. Kerusi
 3. Rak Buku
 4. Rak Majalah
 5. Rak Surat khabar
 6. Kaunter
 7. Almari
 8. Sofa


  
KOLEKSI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Sebuah Pusat Sumber Sekolah mempunyai berbagai koleksi buku dan bahan bukan buku untuk menjadi bahan maklumat dan sumber kepada pengguna. Koleksi tersebut meliputi:-
 1. Koleksi Fiksyen - Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa KadazanDusun.
 2. Koleksi Bahan Bukan Cetak- Khasnya Unit BBM.
            ]  Hardware:-
               ê  Screen /layar
            ]  Perisian (software)
              ê  Pita kaset
              ê  CD RomPERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Perkhidmatan yang perlu disediakan perlulah memenuhi definisi dan objektif Pusat Sumber Serkolah, di antaranya ialah:-
 1. Penggunaan bilik perpustakaan
 2. Pinjaman buku (Guru/ murid)
 3. Pinjaman BBM (Guru)
 4. Bacaan buku untuk Program Nilam
 5. Jadual khas penggunaan/ bacaan dan aktiviti bersesuaian

Add caption